top of page

Eljolie's House Rules

Afspraken

Gelieve afspraken zo veel mogelijk online te boeken. Check zeker je mailbox voor een bevestiging van je afspraak.

Daarnaast zijn we zeker ook telefonisch en via e-mail bereikbaar.

Annulatie 24h

Afspraken dienen minstens 24 uur van tevoren te worden geannuleerd of gewijzigd. Bij niet-naleving van deze termijn zal het schoonheidssalon een vergoeding van 30% op de behandeling in rekening brengen.

No-show

Bij no-shows (het niet verschijnen op een afspraak zonder voorafgaande kennisgeving) kan het schoonheidssalon de volledige behandeling als vergoeding in rekening brengen of het recht voorbehouden om toekomstige afspraken te weigeren.

Algemene voorwaarden

1. Definities

 

1.1 "Schoonheidssalon" verwijst naar Eljolie Beautysalon, de aanbieder van schoonheidsbehandelingen en gerelateerde diensten zoals vermeld in deze voorwaarden.

 

1.2 "Klant" verwijst naar een persoon die gebruikmaakt van de diensten van het schoonheidssalon.

 

2. Afspraken en Reserveringen

 

2.1 Afspraken kunnen worden gemaakt via telefoon, e-mail of online reserveringssysteem, afhankelijk van beschikbaarheid.

 

2.2 Een afspraak is definitief wanneer deze is bevestigd door het schoonheidssalon via e-mail. Deze bevestigingsmails ontvang je onmiddellijk na plaatsen van je boeking. Heb je deze niet ontvangen? Dan heb je mogelijks het boekingsproces niet volledig afgerond.

 

2.3 Klanten worden verzocht op tijd te komen voor hun afspraak. Vertragingen kunnen leiden tot verkorting van de behandelingstijd of annulering van de afspraak.

2.4 Klanten worden verzocht rekening te houden met mogelijke vertraging. Indien u tijdig het schoonheidssalon moet verlaten, gelieve dit bij start van de behandeling aan te geven.

 

3. Betalingen

 

3.1 Betaling voor de diensten dient te geschieden op het moment van de afspraak, tenzij anders overeengekomen.

 

3.2 De prijzen van de diensten worden vermeld in de prijslijst van het schoonheidssalon en kunnen ten alle tijde worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

 

3.3 Betaling kan contant, met payconiq of met Bancontact worden voldaan.

 

4. Annulering en No-shows

 

4.1 Afspraken dienen minstens 24 uur van tevoren te worden geannuleerd of gewijzigd. Bij niet-naleving van deze termijn zal het schoonheidssalon een vergoeding van 30% op de behandeling in rekening brengen.

 

4.2 Bij no-shows (het niet verschijnen op een afspraak zonder voorafgaande kennisgeving) kan het schoonheidssalon de volledige behandeling als vergoeding in rekening brengen of het recht voorbehouden om toekomstige afspraken te weigeren.

 

5. Behandelingen

 

5.1 Het schoonheidssalon zal professionele en hoogwaardige behandelingen uitvoeren volgens de gangbare normen in de branche.

 

5.2 Klanten worden verzocht eventuele gezondheids- of huidaandoeningen voorafgaand aan de behandeling te melden om de veiligheid en effectiviteit van de behandeling te waarborgen.

 

5.3 Het schoonheidssalon behoudt zich het recht voor om een behandeling te weigeren als deze naar eigen goeddunken niet geschikt wordt geacht voor de klant.

 

6. Hygiëne en Veiligheid

 

6.1 Het schoonheidssalon zal voldoen aan de hoogste normen van hygiëne en veiligheid in overeenstemming met de geldende voorschriften.

 

6.2 Klanten worden verzocht om persoonlijke hygiëne te handhaven tijdens hun bezoek aan het schoonheidssalon.

 

6.3 Het schoonheidssalon is niet aansprakelijk voor letsel of schade veroorzaakt door het niet naleven van de instructies van de schoonheidsspecialist of het niet melden van relevante gezondheidsinformatie.

 

7. Klachten

 

7.1 Eventuele klachten over de dienstverlening van het schoonheidssalon dienen zo spoedig mogelijk, bij voorkeur binnen 24 uur na de behandeling, te worden gemeld. Dit kan telefonisch of via e-mail, welke enkel door Elodie Fivez & Katrien Vanhove gelezen kunnen worden.

 

7.2 Het schoonheidssalon zal alle klachten serieus nemen en zich inspannen om deze naar tevredenheid van de klant op te lossen.

 

8. Intellectueel Eigendom

 

8.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de diensten en producten van het schoonheidssalon blijven eigendom van de schoonheidssalon.

 

8.2 Het is klanten niet toegestaan om zonder toestemming van het schoonheidssalon gebruik te maken van enig materiaal of inhoud dat onder het intellectuele eigendom van de schoonheidssalon valt.

 

9. Toepasselijk Recht en Geschillenbeslechting

 

9.1 Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

 

9.2 Geschillen tussen het schoonheidssalon en klanten zullen in eerste instantie worden beslecht door middel van onderhandelingen. Als een minnelijke schikking niet mogelijk is, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank.

 

Door het maken van een afspraak bij de schoonheidssalon, verklaart de klant deze algemene voorwaarden te hebben gelezen, begrepen en aanvaard.

bottom of page